Průměrná vypořádání, když srazil opilý řidič

volejte (512) 246 2224 mluvit s opilý řidič nehody právníky zdarma

řízení pod vlivem alkoholu způsobuje tisíce zranění ve Spojených státech ročně. Účinky zranění opilým řidičem se mohou pohybovat od poškození vozidla po vážná nebo trvalá zranění a dokonce i smrt.

pokud jste vy nebo váš blízký byli zraněni při dopravní nehodě způsobené opilým řidičem, zavolejte právníky z nehody v opilosti z Zinda Law Group na čísle (512) 246-2224 pro bezplatnou konzultaci. Pokud ve vašem případě nejsme schopni dosáhnout příznivého vyrovnání,nebudete nám nic dlužit.

Jak vypočítat hodnotu vašeho vypořádání

výše náhrady, kterou můžete požadovat za nehodu, se obecně vypočítá přidáním vašich ekonomických škod a nehospodářských škod dohromady kromě jakýchkoli sankčních škod, které mohou být v některých případech přiznány.

ekonomické škody zahrnují majetkové škody na vašem vozidle-ať už jde o náklady na opravu poškozeného vozidla,nebo o reálnou tržní hodnotu vašeho vozidla, pokud byla při nehodě celkem. Do výpočtu ekonomických škod jsou zahrnuty lékařské výdaje včetně jakýchkoli nákladů na lékařské ošetření a terapie, jakož i ušlé mzdy a ztráta výdělečné kapacity.

nehospodářské škody, za které můžete mít nárok na náhradu, zahrnují ztrátu konsorcia škody za ztrátu společnosti milovanou osobou, jakož i bolest a utrpení, které kompenzují jakékoli fyzické nebo duševní trauma, které jste utrpěli v důsledku srazení opilým řidičem.

tyto faktory jsou v každém případě jedinečné, což znamená, že hodnota každého případu je obvykle odlišná a jakákoli kompenzace bude založena na individuálním výpočtu jedinečném pro váš případ.

faktory ovlivňující průměrné vypořádání nehody v opilosti

závažnost zranění

závažnost vašich zranění je často významným faktorem při určování výše náhrady, na kterou můžete mít nárok. Pokud jste schopni stanovit odpovědnost opilého řidiče za nehodu a vaše zranění, možná budete moci požádat o náhradu za svá zranění a bolest a utrpení.

typ léčby

typ léčby, kterou jste obdrželi pro vaše zranění, je zásadní pro podporu závažnosti těchto zranění. Vaše lékařské záznamy a svědectví ošetřujících lékařů mohou ukázat, že léčba, kterou jste obdrželi, byla nezbytná k léčbě vašich zranění, a tak zdůvodnit vaše nároky na tyto léčebné výdaje a výslednou bolest a utrpení.

pracovní volno

můžete mít také nárok na náhradu za jakékoli pracovní volno a ušlou mzdu, pokud jste byli nuceni vynechat práci kvůli zranění způsobeným opilým řidičem. Kromě toho můžete být také schopni požádat o náhradu za ztrátu výdělečné schopnosti, pokud vaše zranění z dopravní nehody trvale brání tomu, abyste mohli vykonávat stejné pracovní funkce nebo vydělávat tolik, kolik jste udělali před nehodou.

výdaje vzniklé

kromě léčebných výloh, které vám mohou vzniknout při léčbě zranění způsobených dopravní nehodou, můžete mít také nárok na náhradu dalších výdajů, jako jsou náklady na opravu nebo výměnu poškozeného vozidla. V některých případech můžete být také schopni uplatnit nárok na výdaje na soudní řízení.

bolest a utrpení

na rozdíl od snadněji kvantifikovatelných škod, jako jsou účty za lékařskou péči, bolest a utrpení vyžadují subjektivnější výpočet. I když každý případ je jedinečný, tyto škody jsou obecně udělovány jako náhrada oběti za fyzickou a duševní bolest a utrpení způsobené dopravní nehodou. Vzhledem k jedinečné a subjektivní povaze bolesti a utrpení škod, osady se mohou lišit v závislosti na různých typech zranění, kombinace zranění, a jak mohou různí lidé reagovat na tato zranění a typ traumatu, který utrpěl při dopravní nehodě.

kdo způsobil nehodu?

opilý řidič, který způsobil nehodu, může nést odpovědnost za vaše zranění způsobená nehodou. Váš soudní proces však může být také ovlivněn, pokud jste měli za nehodu nějakou chybu.

ve státech, které se řídí pravidly příspěvkové nedbalosti, vám může jakákoli chyba z VAŠÍ strany zabránit v hledání náhrady. V jiných státech, které umožňují srovnávací nedbalost, může být náhrada, na kterou máte nárok, jednoduše snížena úměrně vaší vině. Pokud jste byli částečně zodpovědní za způsobení nehody, možná nebudete moci vůbec požadovat náhradu škody, nebo může být jakékoli potenciální vyrovnání sníženo v poměru k Vaší vině.

stanovení odpovědnosti

pro stanovení odpovědnosti opilého řidiče musí právníci obecně prokázat, že druhý řidič dluží svému klientovi povinnost péče: obecně, při provozu vozidla vykonávat přiměřenou péči. Dále musí váš právník prokázat, že řidič porušil tuto povinnost péče. Váš právník může toto porušení prokázat tím, že prokáže, že řidič byl v době nehody opilý, protože řidič nevykonal přiměřenou péči samotným jednáním o řízení pod vlivem alkoholu. Dále, Mnoho států má zákony „nedbalost sama o sobě“, které stanoví, že prokázání, že druhý řidič byl opilý, může uspokojit povinnost a porušení. Pokud opilý řidič není schopen prokázat, že zasahující síla mohla způsobit nehodu, mohou nést odpovědnost za vaše zranění.

proč najmout právníka?

hledání náhrady za vaše zranění může být často obtížné bez pomoci zkušeného právníka. Hledání náhrady nebo získání příznivého vyrovnání může často vyžadovat důkladné vyšetřování, aby se prokázalo, že druhý řidič byl v době nehody opilý, a že opilý řidič způsobil vaši nehodu a vaše zranění vyplývající z autonehody. Pokud si najmete právníka, který vám pomůže při prosazování nároku, váš právník vám může pomoci tím, že provede důkladné vyšetřování a shromáždí co nejvíce důkazů k přípravě vašeho případu. Váš právník může bojovat, aby vám pomohl hledat náhradu, na kterou můžete mít nárok za zranění způsobená opilým řidičem.

Jak požádat o odškodnění u právníka

vyhledejte lékařské ošetření

první věc, kterou byste měli udělat, pokud jste byli zapojeni do dopravní nehody, je vyhledat okamžitou lékařskou péči, abyste identifikovali a léčili všechna zranění, která jste utrpěli v důsledku zasažení opilým řidičem. Vyhledáním péče co nejdříve po nehodě, jste schopni nejen léčit případná zranění, ale také shromáždit dokumentaci ke zraněním, za která můžete mít nárok na náhradu škody od opilého řidiče.

kontaktujte zkušeného právníka pro dopravní nehody

pokud jste byli zasaženi opilým řidičem, měli byste se co nejdříve poradit se zkušeným právníkem pro nehodu v opilosti. Váš právník vám může pomoci uplatnit nárok na náhradu škody, na kterou můžete mít nárok za zranění a škody způsobené vaší nehodou. Po najmutí právníka, který vám pomůže usilovat o odškodnění, váš právník může shromáždit co nejvíce důkazů, aby dokázal, že druhý řidič byl opilý a odpovídá za vaše zranění.

dokumentujte důkazy

měli byste začít dokumentovat co nejvíce důkazů co nejdříve po vaší nehodě. Poté, co si najmete právníka, váš právník vám může pomoci zdokumentovat vaše zranění vedením podrobných lékařských záznamů a účtů, včetně jakýchkoli léků nebo léčby, které jste obdrželi k léčbě zranění způsobených nehodou v opilosti.

vyšetřování vašeho právníka

váš právník může také shromáždit veškeré dostupné informace o svědcích, kopii policejní zprávy, jakékoli následné odsouzení, které druhý řidič obdržel za řízení pod vlivem alkoholu v době nehody, a jakékoli další dostupné informace, které mohou vašemu právníkovi pomoci prokázat odpovědnost. S touto informací, Váš právník může nejprve požádat o urovnání, které vám kompenzuje vaše zranění.

vyjednávání

po důkladném vyšetření nehody a shromáždění důkazů se Váš právník může pokusit vyjednat dohodu s opilým řidičem nebo pojišťovnou opilého řidiče vaším jménem. Váš právník může začít pomocí důkazů a informací získaných z vyšetřování nehody, aby pomohl prokázat intoxikaci druhého řidiče a odpovědnost za nehodu.

vytvoření silného případu a prokázání odpovědnosti je důležitým prvním krokem při hledání náhrady za vaše zranění a škody. Váš právník pak může použít dokumentaci vašich zranění, lékařské náklady a léčba, ztráta potenciálu výdělku, ušlá mzda, a bolest a utrpení k jednání s řidičem nebo pojišťovnou o výhodném urovnání.

během procesu vyjednávání může váš právník učinit nabídku urovnání, následovanou protinabídkami od řidiče nebo pojišťovny. Proces vyjednávání pokračuje, dokud obě strany nedosáhnou příznivého urovnání, nebo to může skončit bez urovnání, a váš právník může váš případ postavit před soud.

v soudním řízení může váš právník při nehodě v opilosti předložit váš případ, pokusit se prokázat, že druhý řidič byl opilý a způsobil nehodu a vaše zranění, a proto je odpovědný za náhradu za vaše zranění a škody.

zákonné lhůty

pokud jste byli zraněni opilým řidičem a požadujete náhradu za zranění, musíte se ujistit, že podáte svůj nárok před uplynutím promlčecí lhůty. Tato lhůta se v jednotlivých státech liší, přičemž mnoho států má promlčecí lhůtu dva roky. Promlčecí lhůta začne běžet ode dne dopravní nehody způsobené opilým řidičem.

řekněte nám o vašem případu

pokud jste byli zraněni při dopravní nehodě způsobené opilým řidičem, můžete mít nárok na náhradu škody. Naši právníci jsou připraveni poskytnout bezplatnou konzultaci a pomohou vám lépe porozumět vaší pozici. Zavolejte dnes na 512 246 2224 a promluvte si s právníkem nehody pod vlivem alkoholu.

schůzky s právníky pouze po domluvě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.