Gennemsnitlig afvikling, når ramt af en beruset chauffør

ring (512) 246 2224 at tale med spirituskørsel ulykke advokater gratis

spirituskørsel forårsager tusindvis af skader i USA om året. Virkningerne af at blive såret af en beruset chauffør kan variere fra køretøjsskader til alvorlige eller permanente kvæstelser og endda død.

hvis du eller en elsket er blevet såret i en bilulykke forårsaget af en beruset chauffør, skal du ringe til advokater for beruset kørsel fra Advokatgruppen på (512) 246-2224 for en gratis konsultation. Hvis vi ikke er i stand til at nå en gunstig løsning i dit tilfælde, skylder du os ikke noget.

Sådan beregnes værdien af din afvikling

det erstatningsbeløb, du måtte søge for en ulykke, beregnes generelt ved at tilføje dine økonomiske skader og ikke-økonomiske skader sammen ud over eventuelle straffende skader, der kan tildeles i nogle tilfælde.

økonomiske skader inkluderer materielle skader på dit køretøj-uanset om det er omkostningerne til at reparere dit beskadigede køretøj eller dagsværdien af dit køretøj, hvis det blev samlet i ulykken. Lægeudgifter, herunder udgifter til medicinske behandlinger og terapier, samt tabt løn og tab af erhvervsevne, er inkluderet i beregningen af økonomiske skader.

ikke-økonomiske skader, som du kan være berettiget til erstatning for, omfatter tab af konsortieskader for tab af kammeratskab af elskede samt smerte og lidelse for at kompensere for ethvert fysisk eller psykisk traume, du måtte have lidt som følge af at blive ramt af den berusede chauffør.

disse faktorer er unikke i alle tilfælde, hvilket betyder, at værdien af hver sag typisk er forskellig, og enhver kompensation vil være baseret på en individuel beregning, der er unik for din sag.

faktorer, der påvirker den gennemsnitlige afregning for spirituskørsel

alvorligheden af skaderne

alvorligheden af dine skader er ofte en væsentlig faktor ved fastsættelsen af det erstatningsbeløb, du måtte være berettiget til. Hvis du er i stand til at fastslå den berusede chaufførs ansvar for ulykken og dine kvæstelser, kan du muligvis søge erstatning for dine kvæstelser og din smerte og lidelse.

behandlingstype

den type behandling, du har modtaget for dine skader, er afgørende for at understøtte sværhedsgraden af disse skader. Dine lægejournaler og vidnesbyrd fra behandlende læger kan vise, at den behandling, du modtog, var nødvendig for at behandle dine skader og dermed underbygge dine krav om disse medicinske udgifter og den deraf følgende smerte og lidelse.

fritid

du kan også være berettiget til erstatning for enhver fritid og din tabte løn, hvis du blev tvunget til at gå glip af arbejde på grund af skader forårsaget af den berusede chauffør. Desuden kan du muligvis også søge erstatning for et tab af erhvervsevne, hvis dine skader fra bilulykken permanent forhindrer dig i at kunne udføre de samme arbejdsfunktioner eller tjene så meget som du gjorde før ulykken.

afholdte udgifter

bortset fra eventuelle medicinske udgifter, som du måtte pådrage dig for at behandle skader fra bilulykken, kan du også være berettiget til erstatning for andre udgifter, såsom omkostningerne ved reparation eller udskiftning af dit beskadigede køretøj. I nogle tilfælde kan du muligvis også forfølge et krav om udgifterne til at tage din retssag til retssag.

smerte og lidelse

i modsætning til lettere kvantificerbare skader som medicinske regninger kræver smerte og lidelse en mere subjektiv beregning. Mens hver sag er unik, tildeles disse skader generelt for at kompensere et offer for fysisk og mental smerte og lidelse forårsaget af bilulykken. På grund af den unikke og subjektive karakter af smerte og lidende skader, bosættelser kan variere baseret på forskellige typer skader, kombinationer af skader, og hvordan forskellige mennesker kan reagere på disse skader og den type traumer, der er lidt af bilulykken.

hvem forårsagede ulykken?

den berusede chauffør, der forårsagede ulykken, kan holdes ansvarlig og ansvarlig for dine kvæstelser forårsaget af ulykken. Din retssag kan dog også blive påvirket, hvis du havde nogen fejl for ulykken.

i stater, der følger reglerne for medvirkende uagtsomhed, kan enhver fejl fra din side forhindre dig i at søge erstatning. I andre stater, der tillader sammenlignende uagtsomhed, kan den kompensation, du måtte være berettiget til, simpelthen reduceres proportionalt med din skyld. Hvis du var delvist ansvarlig for at forårsage ulykken, kan du enten være ude af stand til at søge erstatning overhovedet, eller enhver potentiel løsning kan reduceres i forhold til din skyld.

etablering af ansvar

for at fastslå den berusede chaufførs ansvar skal advokater generelt fastslå, at den anden chauffør skyldte en plejepligt over for deres klient: generelt at udvise rimelig pleje under betjening af et køretøj. Dernæst skal din advokat vise, at chaufføren overtrådte denne plejepligt. Din advokat kan bevise dette brud ved at fastslå, at chaufføren var beruset på ulykkestidspunktet, fordi chaufføren ikke kunne udvise rimelig omhu ved selve kørslen. Desuden har mange stater “uagtsomhed i sig selv” love, som bestemmer, at bevis for, at den anden chauffør var beruset, kan tilfredsstille pligt og overtrædelse. Medmindre den berusede chauffør er i stand til at bevise, at en mellemliggende styrke kan have forårsaget ulykken, kan de holdes ansvarlige for dine kvæstelser.

hvorfor hyre en advokat?

at søge erstatning for dine skader kan ofte være svært uden hjælp fra en erfaren advokat. At søge erstatning eller få en gunstig løsning kan ofte kræve grundig undersøgelse for at bevise, at den anden chauffør var beruset på ulykkestidspunktet, samt at den berusede chauffør forårsagede din Ulykke og dine skader som følge af bilulykken. Hvis du ansætter en advokat til at hjælpe dig med at forfølge et krav, kan din advokat hjælpe dig ved at foretage en grundig undersøgelse og indsamle så mange beviser som muligt for at forberede din sag. Din advokat kan kæmpe for at hjælpe dig med at søge den erstatning, du måtte have ret til dig for dine skader forårsaget af den berusede chauffør.

Sådan søger du erstatning med en advokat

Søg lægehjælp

den første ting du skal gøre, hvis du har været involveret i en bilulykke, er at søge øjeblikkelig lægehjælp for at identificere og behandle eventuelle skader, du måtte have lidt som følge af at blive ramt af den berusede chauffør. Ved at søge pleje så hurtigt som muligt efter din Ulykke, du er i stand til ikke kun at behandle potentielle skader, men også indsamle dokumentation for de skader, du muligvis har ret til erstatning for fra den berusede chauffør.

Kontakt en erfaren bilulykkesadvokat

hvis du er blevet ramt af en beruset chauffør, skal du kontakte en erfaren advokat for spirituskørsel så hurtigt som muligt. Din advokat kan hjælpe dig med at forfølge et krav om den erstatning, du kan være berettiget til for dine skader og skader forårsaget af din ulykke. Efter at have ansat en advokat til at hjælpe dig med at forfølge kompensation, kan din advokat indsamle så mange beviser som muligt for at bevise, at den anden chauffør var beruset og er ansvarlig for dine skader.

dokument beviserne

du skal begynde at dokumentere så mange beviser som muligt så hurtigt som muligt efter din ulykke. Når du har ansat en advokat, din advokat kan hjælpe dig med at dokumentere dine skader ved at føre detaljerede medicinske journaler og regninger, herunder medicin eller behandling, du har modtaget for at behandle dine skader fra den berusede kørselsulykke.

undersøgelse foretaget af din advokat

din advokat kan også indsamle alle tilgængelige vidneoplysninger, en kopi af politirapporten, eventuelle efterfølgende domme modtaget af den anden chauffør for spirituskørsel på ulykkestidspunktet og andre tilgængelige oplysninger, der kan hjælpe din advokat med at bevise ansvar. Med disse oplysninger kan din advokat først søge en løsning, der kompenserer dig for dine skader.

forhandling

efter grundig undersøgelse af ulykken og indsamling af beviser kan din advokat forsøge at forhandle en løsning med den berusede chauffør eller den berusede chaufførs forsikringsselskab på dine vegne. Din advokat kan begynde med at bruge beviser og oplysninger opnået fra undersøgelsen af ulykken for at hjælpe med at bevise den anden chaufførs beruselse og ansvar for ulykken.

oprettelse af en stærk sag og viser ansvar er et vigtigt første skridt i at søge erstatning for dine skader og skader. Din advokat kan derefter bruge dokumentationen for dine skader, medicinske omkostninger og behandling, tab af indtjeningspotentiale, tabt løn og smerte og lidelse til at forhandle med chaufføren eller forsikringsselskabet om en gunstig løsning.

under forhandlingsprocessen kan din advokat fremsætte et forligstilbud efterfulgt af modtilbud fra chaufføren eller forsikringsselskabet. Forhandlingsprocessen fortsætter, indtil en gunstig løsning er nået af begge sider, eller det kan afsluttes uden forlig, og din advokat kan tage din sag til retssag.

under retssagen kan din advokat for spirituskørsel fremlægge din sag, forsøge at bevise, at den anden chauffør var beruset og forårsagede ulykken og dine kvæstelser, og er derfor ansvarlig for at kompensere dig for dine kvæstelser og skader.

juridiske frister

hvis du er blevet såret af en beruset chauffør og søger erstatning for dine skader, skal du sørge for at indgive dit krav inden udløbet af forældelsesfristen. Denne frist varierer fra stat til stat, hvor mange stater har en forældelsesfrist på to år. Forældelsesfristen begynder at løbe fra datoen for din bilulykke forårsaget af den berusede chauffør.

fortæl os om din sag

hvis du er blevet såret i en bilulykke forårsaget af en beruset chauffør, kan du være berettiget til at søge erstatning. Vores advokater er klar til at give en gratis konsultation og hjælpe dig med at forstå din position bedre. Ring i dag på 512 246 2224 at tale med en beruset-kørsel ulykke advokat i dag.

møder med advokater efter aftale kun

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.