Delaware Home School Laws

Delaware Education Code For Homeschooling

Delaware State homeschool law and requirements

Requirements to homeschool in Delaware. Delawaren Kotiopetuslakeja. Tapoja homeschool laillisesti Delaware homeschooling lakeja.

*tätä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi, vaan sitä jaetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa. Tarkista päivitykset julkisesta kirjastostasi. Kotiopetusta koskevat säädökset on julkaistu Delaware Department of Education-sivustolla: Osasto 14, Osa 1, Luku 27, 2701-2704. Tarkista sieltä päivitykset. Seuraava on vain avuksesi.

pakollinen läsnäolo Delawaressa – 5-16-vuotiaat, 31. elokuuta alkaen. 5 – vuotiaat voivat saada poikkeusluvan.

vanhempien pätevyys-ei ole

Yhteenveto menetelmistä-voit (1) liittää kotiopetuksesi tunnustetun kotikouluyhdistyksen tai järjestön kautta, tai voit (2) kotiopetuksen oppilaan asuinalueen paikallisen koulupiirin tarkastajan alaisuudessa; tai voit (3) raportoida suoraan Delaware Department of Education kuin ”yksityinen koulu.”

otsikko 14. Koulutus
osa I. vapaat julkiset koulut
Luku 27. KOULUNKÄYNTI

§2702. Pakolliset läsnäolovaatimukset; valmiuden arviointi
(a) jollei toisin säädetä, koulunkäyntiin tässä valtiossa sovelletaan seuraavia säännöksiä:

(1) jokaisen tässä valtiossa olevan henkilön, jolla on 5-16-vuotiaan lapsen laillinen huoltajuus, huoltajuus tai laillinen määräysvalta, mukaan lukien tämän osaston 202§: n f momentin nojalla omaishoitajana toimiva henkilö, on kirjattava lapsi julkiseen kouluun hänen asuinalueensa koulupiirissä.

§2703. Yksityiskouluun osallistuminen tai muu opetus
tämän osaston 2702 pykälä ei koske yksityiskouluun kirjoitettua oppilasta, joka saa säännöllistä ja perusteellista opetusta valtion julkisiin kouluihin määrätyissä aineissa samanikäisille ja kehitysvaiheessa oleville lapsille sopivalla tavalla edellyttäen, että tällaiseen yksityiskouluun sovelletaan tämän osaston 2704§: ää ja sitä noudatetaan. Tätä pykälää sovellettaessa jokainen oppilas, joka on kotiopetuksessa tämän osaston 2703a§: ssä säädetyllä tavalla, on myös vapautettu tämän osaston 2702§: n määräyksistä. Sen estämättä, mitä edellä on mainittu, rauhantuomioistuimen tuomari voi säilyttää tuomiovallan kaikissa lintsaustapauksissa, jotka on jätetty tämän osaston 2729§: n (lähettämättä jättäminen) tai 2730§: N (osallistumatta jättäminen) nojalla, ennen kuin opiskelija vetäytyy julkisesta koulusta tuo syytteen ja ilmoittautuu tämän valtion yksityiseen tai ei-julkiseen kouluun.

§2703a. homeschools defined.
tässä luvussa ’kotiopisto’ katsotaan ei-julkiseksi kouluksi, ja kotiopistoja on kolmenlaisia, jotka määritellään seuraavasti:

(1) ”usean perheen kotiopetus” tarkoittaa lasten koulutusta, jonka pääasiallisesti näiden lasten vanhemmat tai lailliset huoltajat suorittavat pääasiassa yhdessä tai useammassa asunnossa tai muussa laitoksessa, kun kaikki lapset eivät ole sukua toisilleen veljinä tai sisarina. Henkilön on toimittava yhteyshenkilönä opetusministeriöön ilmoittautumis-ja läsnäolotietojen ilmoittamiseksi kaikille perheille, joita asia koskee.

(2) ”yhden perheen kotiopetus” tarkoittaa oman lapsen(ren) kasvatusta ensisijaisesti tällaisen lapsen(ren) vanhemman(vanhempien) tai laillisen huoltajan(huoltajien) toimesta pääasiassa omassa asuinpaikassaan.

(3) ”paikallisen koulupiirin kanssa koordinoidulla yhden perheen kotikoululla” tarkoitetaan lapsen(lasten) kasvatusta, jonka pääasiallisesti lapsen(lasten) vanhempi(vanhemmat) tai laillinen huoltaja(lailliset huoltajat) suorittaa pääasiassa omassa asuinpaikassaan käyttäen paikallisen tarkastajan tai paikallisen tarkastajan suunnittelemaa opetussuunnitelmaa. Paikallinen tarkastaja päättää kirjallisesti, että oppilas saa tai saa säännöllistä ja perusteellista opetusta oppilaan vanhemmilta tai laillisilta huoltajilta valtion julkisissa kouluissa määrätyissä oppiaineissa ja samanikäisille ja samanasteisille lapsille soveltuvalla tavalla.

§2704. Ilmoitus ei-julkisista kouluista osastolle
a) kaikkien ei-julkisia kouluja pitävien on ilmoitettava vuoden lopun osallistumistiedot opetusministeriölle vuosittain 31.Heinäkuuta tai sitä ennen opetusministeriön määräämillä lomakkeilla.
b) näiden henkilöiden on myös toimitettava vuosittain, 31.lokakuuta tai sitä ennen, ilmoitus oppilaaksi ilmoittautumisesta syyskuun viimeisenä koulupäivänä, opetusministeriön määräämillä lomakkeilla.

lisätietoja oikeudellisesti Homeschooling Delawaressa

Homeschool (Single Family or Multi-Family)
ensimmäinen askel homeschoolin avaamisessa on pyytää DDOE Identity Management System (IMS) – tiliä kirjautumaan Nonpublic Schools-sovellukseen osoitteessa Get your Login Information First. Sinun tulee ensin luoda nimi kotikoulullesi. Tässä muutamia näytteitä.

Tags: Delaware, homeschooling laws in USA, homeschooling laws

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.