Delaware Home School törvények

Delaware oktatási Kód Homeschooling

Delaware Állam homeschool törvény és követelmények

követelmények homeschool Delaware. Delaware Otthoni Iskolai Törvények. Az otthoni oktatás törvényes módjai a Delaware-i otthoni iskolai törvényeken belül.

* ez nem jogi tanácsadás, és csak tájékoztató jellegű. Ellenőrizze a frissítéseket a nyilvános könyvtárban. Az otthoni iskolázással kapcsolatos alapszabályokat a Delaware Oktatási Minisztérium honlapján teszik közzé: 14. Cím, 1. Rész, 27. Fejezet, 2701-2704. Ellenőrizze ott a frissítéseket. Az alábbiak csak az Ön kényelmét szolgálják.

kötelező részvétel Delaware – ben-5 és 16 éves kor között, augusztus 31-től. Az 5 éves gyermekek kivételt kaphatnak.

szülői képesítés-nincs

a módszerek összefoglalása – (1) társíthatja otthoni iskoláját egy elismert otthoni iskolai egyesületen vagy szervezeten keresztül; vagy (2) otthoni iskola annak a körzetnek a helyi iskolai körzeti felügyelője égisze alatt, amelyben a hallgató lakik; vagy lehet (3) jelentést közvetlenül a Delaware Oktatási Minisztérium, mint a “magániskola.”

14.cím. Oktatás
I. rész ingyenes állami iskolák
27.fejezet. ISKOLALÁTOGATÁS

2702. Kötelező jelenléti követelmények; a készültség értékelése
a) Eltérő rendelkezés hiányában a következő rendelkezések vonatkoznak az iskolalátogatásra ebben az államban:

(1) Ebben az államban minden olyan személy, aki 5 és 16 év közötti gyermek felett törvényes felügyeletet, gyámságot vagy törvényes ellenőrzést gyakorol, beleértve minden olyan személyt, aki e cím 202(F) bekezdésének rendelkezései szerint gondozóként jár el, beíratja a gyermeket a lakóhelye szerinti iskolai körzet állami iskolájába.

§2703.
e cím 2702. szakasza nem vonatkozik azokra a magániskolába beiratkozott diákokra, akik az állam állami iskolái számára előírt tantárgyakból rendszeres és alapos oktatásban részesülnek az azonos korú és előrehaladási stádiumú gyermekek számára megfelelő módon, feltéve, hogy az ilyen magániskolára e cím 2704.számú bekezdése vonatkozik és annak megfelel. E szakasz alkalmazásában minden olyan diák, aki az e cím 2703a. számú pontjában előírt módon otthoni oktatásban részesül, szintén mentesül e cím 2702. számú rendelkezései alól. A fentiek ellenére a békebíróság igazságszolgáltatása fenntarthatja joghatóságát az e cím 2729.számú (Küldés elmulasztása) vagy e cím 2730. számú (részvétel elmulasztása) alapján benyújtott mulasztási ügyek felett, mielőtt egy diák kilépne az állami iskolából, aki vádat emel és beiratkozik az állam magán-vagy nem állami iskolájába.

2703a. Homeschools meghatározott.
e fejezet alkalmazásában az “otthoni iskolát” nem állami iskolának kell tekinteni, és háromféle otthoni iskolát kell meghatározni az alábbiak szerint:

(1) “többcsaládos otthoni iskola” a gyermekek oktatása, elsősorban az ilyen gyermekek szülei vagy törvényes gyámjai által, főleg egy vagy több lakóhelyen vagy más létesítményben, amikor az ilyen gyermekek nem mind testvérként állnak kapcsolatban egymással. Egy személynek kapcsolattartóként kell eljárnia az oktatási Minisztériummal az összes érintett család beiratkozási és jelenléti adatainak jelentése érdekében.

(2) “egycsaládos otthoni iskola”: a saját gyermek (ek) oktatása elsősorban az ilyen gyermek(ek) szülője(i) vagy törvényes gyámja(I) által, főleg saját lakóhelyükön.

(3) “a helyi iskolai körzettel összehangolt egycsaládos otthoni iskola” a gyermek(ek) oktatását jelenti elsősorban az ilyen gyermek(ek) szülője(i) vagy törvényes gyámja(I) által, főleg saját lakóhelyükön, a helyi felügyelő vagy a helyi felügyelő által jóváhagyott tanterv felhasználásával.kijelölt. A helyi felügyelőnek írásban meg kell határoznia, hogy a hallgató rendszeres és alapos oktatást kap-e vagy kap-e a hallgató szülője(i) vagy törvényes gyámja(I) által az állam állami iskoláinak előírt tantárgyakban, valamint az azonos korú gyermekek számára megfelelő módon.

§2704. A nem állami iskolák jelentése a
osztálynak (a) A nem állami iskolákat vezető minden személynek évente, július 31-én vagy azt megelőzően be kell jelentenie az Oktatási Minisztériumnak az Oktatási Minisztérium által előírt formanyomtatványokon.
b) az ilyen személyeknek évente, október 31-én vagy azt megelőzően be kell nyújtaniuk a tanulók beiratkozási nyilatkozatát szeptember utolsó tanítási napján, az Oktatási Minisztérium által előírt formanyomtatványokon.

További Információk a Delaware-i legális otthoni iskolázáshoz

otthoni iskola megnyitása (Egycsalád vagy Többcsalád)
az otthoni iskola megnyitásának első lépése a DDOE Identity Management System (IMS) fiók bejelentkezése a nem állami iskolák alkalmazásába a Get Your Login Information First címen. Először létre kell hoznia egy nevet az otthoni iskolának. Itt van néhány minta.

címkék: Delaware, otthoni iskolai törvények az USA-BAN, otthoni iskolai törvények

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.