Gjennomsnittlig Oppgjør Når Truffet av En Beruset Sjåfør

RING (512) 246 2224 Å SNAKKE MED FYLLEKJØRING ULYKKE ADVOKATER GRATIS

Fyllekjøring forårsaker tusenvis av skader i Usa per år. Effektene av å bli skadet av en beruset sjåfør kan variere fra kjøretøyskader til alvorlige eller permanente skader og til og med død.

hvis du eller en du er glad i har blitt skadet i en bilulykke forårsaket av en fyllekjører, ring advokaten for fyllekjøring fra Zinda Law Group på (512) 246-2224 for en gratis konsultasjon. Hvis vi ikke er i stand til å nå et gunstig oppgjør i ditt tilfelle, vil du ikke skylder oss noe.

Hvordan Beregne Verdien Av Oppgjøret

erstatningsbeløpet du kan søke for en ulykke beregnes vanligvis ved å legge til økonomiske skader og ikke-økonomiske skader sammen i tillegg til eventuelle straffeerstatning som kan tildeles i noen tilfeller.

Økonomiske skader inkluderer skade på eiendom på kjøretøyet ditt – enten det er kostnaden for å reparere det skadede kjøretøyet, eller markedsverdien av kjøretøyet ditt hvis det var totalt i ulykken. Medisinske utgifter, inkludert eventuelle kostnader for medisinske behandlinger og terapier, samt tapt lønn og tap av inntektskapasitet, er inkludert i økonomisk skadeberegning.

Ikke-økonomiske skader som du kan ha rett til erstatning for inkluderer tap av konsortium skader for tap av kameratskap av kjære, samt smerte og lidelse for å kompensere for eventuelle fysiske eller psykiske traumer du kan ha lidd som følge av å bli truffet av fyllekjøreren.

disse faktorene er unike i alle tilfeller,noe som betyr at verdien av hver sak vanligvis er forskjellig, og eventuell kompensasjon vil være basert på en individuell beregning som er unik for saken din.

Faktorer Som Påvirker Gjennomsnittlig Oppgjør For Fyllekjøring Ulykke

Alvorlighetsgraden Av Skadene

alvorlighetsgraden av skadene er ofte en betydelig faktor i å bestemme hvor mye kompensasjon du kan ha rett til. Hvis du er i stand til å etablere beruset sjåførens ansvar for ulykken og skader, kan du være i stand til å søke erstatning for skader og din smerte og lidelse.

Type Behandling

typen behandling du har mottatt for dine skader er avgjørende for å støtte alvorlighetsgraden av disse skadene. Dine medisinske journaler og vitnesbyrd fra behandlende leger kan vise at behandlingen du mottok var nødvendig for å behandle dine skader og dermed underbygge dine krav på disse medisinske utgiftene og den resulterende smerten og lidelsen.

fritid

Du kan også ha rett til erstatning for enhver fritid og tapt lønn hvis du ble tvunget til å gå glipp av arbeid på grunn av skader forårsaket av fyllekjøreren. Videre kan du også være i stand til å søke erstatning for tap av opptjeningsevne hvis skader fra bilulykken permanent hindre deg fra å kunne utføre de samme arbeidsfunksjonene eller tjene så mye som du gjorde før ulykken.

Påløpte Utgifter

Bortsett fra eventuelle medisinske utgifter som du kan pådra deg for å behandle skader fra bilulykken, kan du også ha rett til erstatning for andre utgifter, for eksempel kostnadene ved å reparere eller erstatte det skadede kjøretøyet. I noen tilfeller kan du også være i stand til å forfølge et krav for utgifter til å ta søksmålet til rettssak.

Smerte Og Lidelse

I Motsetning til lettere kvantifiserbare skader som medisinske regninger, krever smerte og lidelse en mer subjektiv beregning. Mens hvert tilfelle er unikt, er disse skadene vanligvis tildelt for å kompensere et offer for fysisk og psykisk smerte og lidelse forårsaket av bilulykken. På grunn av den unike og subjektive natur smerte og lidelse skader, bosetninger kan variere basert på ulike typer skader, kombinasjoner av skader, og hvordan ulike mennesker kan reagere på disse skadene og type traumer led av bilulykke.

Hvem Forårsaket Ulykken?

fyllekjøreren som forårsaket ulykken kan holdes ansvarlig for skader forårsaket av ulykken. Men, søksmålet kan også bli påvirket hvis du hadde noen feil for ulykken.

i stater som følger regler for medvirkende uaktsomhet, kan enhver feil fra din side hindre deg i å søke kompensasjon. I andre stater som tillater komparativ uaktsomhet, kan kompensasjonen du har rett til, ganske enkelt reduseres proporsjonalt til din feil. Hvis du var delvis ansvarlig for å forårsake ulykken, kan du enten ikke være i stand til å søke erstatning i det hele tatt, eller eventuelt oppgjør kan reduseres i forhold til feilen din.

Etablere Ansvar

for å etablere ansvaret for beruset sjåfør, advokater generelt må fastslå at den andre sjåføren skyldte en plikt til omsorg til sin klient: generelt, for å utøve rimelig aktsomhet mens du bruker et kjøretøy. Deretter må advokaten din vise at sjåføren overtrådte denne omsorgsplikten. Din advokat kan bevise dette bruddet ved å etablere at sjåføren var beruset på tidspunktet for ulykken fordi sjåføren ikke klarte å utvise rimelig aktsomhet ved selve handlingen av kjøring beruset. Dessuten, mange stater har «uaktsomhet per se» lover, som gir at beviser den andre sjåføren var beruset kan tilfredsstille plikt og brudd. Med mindre fyllekjøreren er i stand til å bevise at en mellomliggende kraft kan ha forårsaket ulykken, kan de holdes ansvarlig for skader.

Hvorfor Ansette En Advokat?

Søker erstatning for skader kan ofte være vanskelig uten hjelp av en erfaren advokat. Søker kompensasjon eller få en gunstig oppgjør kan ofte kreve grundig undersøkelse for å bevise at den andre sjåføren var beruset på tidspunktet for ulykken, samt at beruset sjåføren forårsaket ulykken og skader som følge av bilulykke. Hvis du ansetter en advokat for å hjelpe deg med å forfølge et krav, kan din advokat hjelpe deg ved å gjennomføre en grundig undersøkelse og samle så mye bevis som mulig for å forberede saken din. Din advokat kan kjempe for å hjelpe deg å søke kompensasjon du kan ha rett til deg for skader forårsaket av beruset sjåfør.

Hvordan Søke Erstatning Med Advokat

Søk Medisinsk Behandling

det første du bør gjøre hvis du har vært involvert i en bilulykke, er å søke øyeblikkelig medisinsk hjelp for å identifisere og behandle eventuelle skader du kan ha lidd som følge av å bli rammet av den berusede sjåføren. Ved å søke omsorg så snart som mulig etter ulykken, er du i stand til å ikke bare behandle eventuelle skader, men også samle dokumentasjon for skader du kan ha rett til erstatning for fra beruset sjåfør.

Kontakt En Erfaren Bilulykke Advokat

hvis du har blitt truffet av en beruset sjåfør, bør du konsultere en erfaren fyllekjøring ulykke advokat så snart som mulig. Din advokat kan hjelpe deg med å forfølge et krav om kompensasjon du kan ha rett til for skader og skader forårsaket av ulykken din. Etter å ha ansatt en advokat for å hjelpe deg med å forfølge kompensasjon, kan advokaten samle så mye bevis som mulig for å bevise at den andre sjåføren var full og er ansvarlig for skader.

Dokumentere Bevis

du bør begynne å dokumentere så mye bevis som mulig så snart som mulig etter ulykken. Etter at du har ansatt en advokat, kan advokaten hjelpe deg med å dokumentere dine skader ved å holde detaljerte medisinske journaler og regninger, inkludert medisiner eller behandling som du mottok for å behandle dine skader fra fyllekjøringsulykken.

Etterforskning Av Din Advokat

din advokat kan også samle alle tilgjengelige vitneopplysninger, en kopi av politirapporten, eventuelle senere domfellelser mottatt av den andre sjåføren for fyllekjøring på tidspunktet for ulykken, og annen tilgjengelig informasjon som kan hjelpe din advokat bevise ansvar. Med denne informasjonen, kan din advokat først søke et forlik som kompenserer deg for dine skader.

Forhandling

etter grundig undersøke ulykken og samle bevis, kan din advokat prøve å forhandle frem et forlik med fyllekjøreren eller fyllekjørerens forsikringsselskap på dine vegne. Din advokat kan begynne med å bruke bevis og informasjon som er oppnådd fra undersøkelsen av ulykken for å bevise den andre sjåførens beruselse og ansvar for ulykken.

Å Skape en sterk sak og vise ansvar er et viktig første skritt i å søke erstatning for skader og skader. Din advokat kan da bruke dokumentasjonen av skader, medisinske kostnader og behandling, tap av inntjeningspotensial, tapt lønn og smerte og lidelse for å forhandle med sjåføren eller forsikringsselskapet for en gunstig oppgjør.

under forhandlingsprosessen kan advokaten gjøre et forlikstilbud, etterfulgt av mottilbud fra sjåføren eller forsikringsselskapet. Forhandlingsprosessen fortsetter til en gunstig oppgjør er nådd av begge sider, eller det kan avslutte uten forlik, og din advokat kan ta saken til rettssak.

i rettssaken, kan fyllekjøring ulykke advokat presentere saken, forsøke å bevise den andre sjåføren var beruset og forårsaket ulykken og skader, og derfor er ansvarlig for å kompensere deg for skader og skader.

Juridiske Frister

hvis du har blitt skadet av en beruset sjåfør og søker erstatning for skader, må du sørge for å sende inn kravet ditt før utløpet av foreldelsesloven. Denne fristen varierer fra stat til stat, med mange stater som har en foreldelsesfrist på to år. Foreldelsesloven vil begynne å kjøre fra datoen for bilulykke forårsaket av beruset sjåfør.

FORTELL OSS OM SAKEN din

hvis DU har blitt skadet i en bilulykke forårsaket av en fyllekjører, kan du ha rett til å søke erstatning. Våre advokater er til stede FOR Å gi EN gratis konsultasjon og hjelpe deg å forstå din posisjon bedre. Ring i dag på 512 246 2224 å snakke med en fyllekjøring ulykke advokat i dag.

Møter med advokater etter avtale

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.