Delaware Home School Laws

Delaware Education Code For Home Schooling

Delaware State Home School law and requirements

Requirements to Home School in Delaware. Delaware Thuisonderwijs Wetten. Manieren om thuisschool legaal binnen Delaware thuisonderwijs wetten.

*Dit is niet bedoeld als juridisch advies en wordt uitsluitend ter informatie verspreid. Controleer op updates in uw Openbare Bibliotheek. Statuten die relevant zijn voor thuisonderwijs zijn gepubliceerd op de website van het Ministerie van Onderwijs van Delaware: Titel 14, Deel 1, Hoofdstuk 27, 2701-2704. Kijk daar voor updates. Het volgende is alleen voor uw gemak.

verplichte aanwezigheid in Delaware – tussen 5 en 16 jaar, vanaf 31 augustus. 5 – jarigen kunnen een uitzondering krijgen.

kwalificaties van de ouders-geen

samenvatting van de methoden – u kunt (1) Uw thuisschool aansluiten via een erkende vereniging of organisatie van thuisscholen; of u kunt (2) thuisschool onder auspiciën van de plaatselijke school districtsopzichter van het district waar de student woont; of u kunt (3) rechtstreeks rapporteren aan het Delaware Department of Education als een “private school.”

Titel 14. Onderwijs
deel I. vrije openbare scholen
hoofdstuk 27. SCHOOLBEZOEK

§2702. Verplichte aanwezigheidseisen; beoordeling van de gereedheid
a) tenzij anders bepaald, zijn de volgende bepalingen van toepassing op het schoolbezoek in deze staat:

(1) iedere persoon in deze staat die wettelijk het gezag over, de voogdij over de persoon of de wettelijke controle over een kind tussen 5 en 16 jaar heeft, met inbegrip van iedere persoon die optreedt als verzorger overeenkomstig de bepalingen van § 202, onder f), van deze titel, moet het kind inschrijven in een openbare school in het schooldistrict waar de persoon woont.

§2703. Particuliere scholen of ander onderwijs
sectie 2702 van deze titel is niet van toepassing op een student die is ingeschreven in een particuliere school en die regelmatig en grondig onderricht krijgt in de vakken die zijn voorgeschreven voor de openbare scholen van de staat op een wijze die geschikt is voor kinderen van dezelfde leeftijd en dezelfde ontwikkelingsfase, mits deze particuliere school onderworpen is aan en in overeenstemming is met § 2704 van deze titel. Voor de toepassing van deze sectie is elke student die op een in § 2703A van deze titel bepaalde wijze thuisonderwijs krijgt, eveneens vrijgesteld van de bepalingen van § 2702 van deze titel. Niettegenstaande het voorgaande, kan de rechter van het Vredeshof bevoegd blijven voor elk geval van spijbelen ingediend overeenkomstig § 2729 (niet verzenden) van deze titel of § 2730 (niet aanwezig zijn) van deze titel voordat een student zich terugtrekt uit de openbare school brengen van de aanklacht en inschrijven in een particuliere of niet-openbare school van deze staat.

§2703A. thuisonderwijs gedefinieerd.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, een “homeschool” zal worden beschouwd als een niet-openbare school en er worden drie soorten homeschools als volgt gedefinieerd:

(1) “Multi-familie homeschool” betekent dat de opvoeding van kinderen, in de eerste plaats door de ouders(s) of voogd(en) van deze kinderen vooral in één of meerdere woningen of andere voorzieningen, wanneer deze kinderen zijn niet allemaal in verband met elkaar als broeder of zuster. Een persoon treedt op als contactpersoon voor het Ministerie van Onderwijs voor het melden van inschrijving en aanwezigheidsinformatie voor alle betrokken gezinnen.

(2) “”thuisschool voor Eengezinsleden” betekent de opvoeding van het eigen kind(eren) in de eerste plaats door de ouder(s) of wettelijke voogd(en) van dat kind(eren) in de eerste plaats in hun eigen woonplaats.

(3) “eengezins-thuisschool die met het plaatselijke schooldistrict wordt gecoördineerd” betekent de opvoeding van het kind(de kinderen) in de eerste plaats door de ouder(s) of wettelijke voogd(en) van het kind(de kinderen), voornamelijk in hun eigen woonplaats, met gebruikmaking van een door de plaatselijke superintendent of de aangewezen persoon van de plaatselijke superintendent goedgekeurd curriculum. De plaatselijke superintendent bepaalt schriftelijk dat de student regelmatig en grondig onderricht krijgt of zal krijgen van de ouder(s) of wettelijke voogd(en) van de student in de vakken die zijn voorgeschreven voor de openbare scholen van de staat en op een wijze die geschikt is voor kinderen van dezelfde leeftijd en in dezelfde ontwikkelingsfase.

§2704. Verslag van niet-openbare scholen aan het departement
a) alle personen die niet-openbare scholen leiden, moeten jaarlijks, op of vóór 31 juli, aan het Ministerie van Onderwijs Informatie over de aanwezigheid aan het einde van het jaar verstrekken op de door het Ministerie van Onderwijs voorgeschreven formulieren.
b) Deze personen dienen ook jaarlijks, op of vóór 31 oktober, een verklaring in van inschrijving van de leerlingen vanaf de laatste schooldag van September, op de door het Ministerie van Onderwijs voorgeschreven formulieren.

aanvullende informatie voor legaal thuisonderwijs in Delaware

het openen van een thuisschool (eengezins of meergezins)
de eerste stap bij het openen van een thuisschool is het aanvragen van een DDOE Identity Management System (IMS) account login bij de niet-openbare scholen applicatie op Get Your Login Information First. U moet eerst een naam maken voor uw thuisschool. Hier zijn wat monsters.

Tags: Delaware, thuisschoolwetten in de VS, thuisschoolwetten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.