Safety of Horse Meat

rol van de industrie

de industrie is verantwoordelijk voor het waarborgen dat al het vlees dat in Canada wordt verkocht veilig is, zoals vereist door de Safe Food for Canadians Act and Regulations (SFCA en SFCR) en de Food and Drugs Act and Regulations (FDA en FDR).

CFIA ‘ s rol

het Canadian Food Inspection Agency (CFIA) werkt nauw samen met de vleesindustrie om ervoor te zorgen dat zij de federale voedselveiligheidseisen begrijpen en naleven.

de CFIA controleert de naleving door:

  • dagelijkse inspecties uitvoeren in alle slachthuizen met een federale vergunning
  • willekeurig vlees testen op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen, milieucontaminanten en drugresiduen via een nationaal bewakingsprogramma
  • dieren observeren voor het bedwelmen en na het slachten op klinische tekenen van aandoeningen zoals artritis, die erop kunnen wijzen dat het dier mogelijk met fenylbutazon

fenylbutazon (“bute”)

fenylbutazon is een pijnstiller en ontstekingsremmend, vaak gebruikt voor de behandeling van kreupelheid bij paarden. Het behoort tot de klasse van geneesmiddelen die “niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen” worden genoemd.”

Health Canada reguleert het gebruik van diergeneesmiddelen in Canada. Fenylbutazon is door Health Canada goedgekeurd voor gebruik bij paarden, maar niet voor gebruik bij voedselproducerende dieren (inclusief paarden die voor menselijke consumptie worden geslacht).

het Agentschap heeft nultolerantie voor fenylbutazon in levensmiddelen en controleert op residuen van deze en andere diergeneesmiddelen in levensmiddelen.

indien het agentschap vaststelt dat chemische residuen in een bepaald product aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid over de voedselveiligheid, onderzoekt het Agentschap de risico ‘ s voor de menselijke gezondheid en neemt het passende maatregelen. Het besluit om een product dat een niet-goedgekeurd diergeneesmiddel bevat terug te roepen is gebaseerd op de gezondheidsrisicobeoordeling van Health Canada.

resultaten van CFIA-tests op residuen van fenylbutazon

sinds 2002 test het bureau regelmatig paardenvlees op fenylbutazon.

de resultaten laten een zeer hoog nalevingspercentage voor fenylbutazon-residuen zien.

waarborgen om na te gaan of er geen residuen van fenylbutazon in paardenvlees

aanwezig zijn in juli 2010, heeft het Agentschap het verplicht gesteld voor elk paard (binnenlands of geïmporteerd) dat Voor de slacht wordt aangeboden in Canadese federale paardenfaciliteiten om een register te hebben van alle ziekten, vaccinaties en medicijnen die in de voorafgaande zes maanden zijn gegeven. Dit wordt het Equine Information Document (Eid) genoemd.

het Paardeninformatiedocument is vereist krachtens de voorschriften voor Veilig Voedsel voor Canadezen. Elk document moet worden herzien en ondertekend door een CFIA-dierenarts.

paarden die in Canada met onvolledige Eid ‘ s voor de slacht worden aangeboden, mogen niet voor menselijke consumptie worden geslacht.

andere landen, waaronder Japan en de landen van de Europese Unie, testen zelf paardenvlees dat uit Canada wordt ingevoerd. Canada wordt in kennis gesteld van eventuele voedselveiligheidskwesties die door deze invoerende landen worden vastgesteld.

CFIA handhaving

de industrie is verantwoordelijk voor het nemen van corrigerende maatregelen als fenylbutazon wordt gedetecteerd in paardenvlees. Het agentschap beschikt over een reeks handhavingsopties, waaronder vernietiging van producten, terugroeping en schorsing van vergunningen – om ervoor te zorgen dat de industrie doeltreffende maatregelen neemt om te reageren op residubevindingen.

Datum gewijzigd: 2020-01-20

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.