Delaware Home School Laws

Delaware utbildning kod för Hemundervisning

Delaware State homeschool lag och krav

krav till homeschool i Delaware. Delaware Hemundervisning Lagar. Sätt att homeschool lagligt inom Delaware hemundervisning lagar.

* Detta är inte avsett att vara juridisk rådgivning och distribueras endast i informationssyfte. Sök efter uppdateringar på ditt offentliga bibliotek. Stadgar som är relevanta för hemundervisning publiceras på Delaware Department of Education webbplats: Avdelning 14, Del 1, Kapitel 27, 2701-2704. Kolla där för uppdateringar. Följande är endast för din bekvämlighet.

obligatorisk närvaro i Delaware – mellan 5 och 16 år, från 31 augusti. 5 – åringar kan beviljas undantag.

Föräldrakvalifikationer-ingen

sammanfattning av metoder-Du kan (1) ansluta din hemskola genom en erkänd homeschoolförening eller organisation; eller du kan (2) hemskola under ledning av den lokala skoldistriktschefen i det distrikt där studenten bor; eller så kan du (3) rapportera direkt till Delaware Department of Education som en ”privat skola.”

Titel 14. Utbildning
del I. gratis offentliga skolor
kapitel 27. SKOLDELTAGANDE

2702. Obligatoriska närvarokrav; utvärdering av beredskap
(a) om inte annat anges gäller följande bestämmelser för skoldeltagande i detta tillstånd:

(1) varje person i detta tillstånd som har laglig vårdnad, förmyndarskap för personen eller juridisk kontroll av ett barn mellan 5 och 16 år, inklusive varje person som agerar som vårdgivare enligt bestämmelserna i 202 (f) i denna avdelning, ska registrera barnet i en offentlig skola i skoldistriktet i personens bostad.

§2703. Privatskolans närvaro eller annan utbildningsinstruktion
avsnitt 2702 i denna avdelning ska inte tillämpas på någon student som är inskriven i en privatskola som får regelbunden och grundlig undervisning i de ämnen som föreskrivs för statens offentliga skolor på ett sätt som är lämpligt för barn i samma ålder och stadium av framsteg, förutsatt att sådan Privatskola är föremål för och i enlighet med 2704 i denna avdelning. Vid tillämpningen av detta avsnitt ska varje elev som är hemskolad på något sätt som föreskrivs i 2703a i denna avdelning vara befriad från bestämmelserna i 2702 i denna avdelning. Oaktat det föregående kan Fredsdomstolens rättvisa behålla jurisdiktion över alla fall av skolk som inlämnats i enlighet med 2729 (underlåtenhet att skicka) av denna avdelning eller 2730 (underlåtenhet att delta) av denna avdelning innan en student drar sig ur den offentliga skolan och tar avgiften och registrerar sig i en privat eller icke-offentlig skola i denna stat.

2703a. definierade Homeschools.
i detta kapitel ska en ”hemskola” betraktas som en icke-offentlig skola och det ska finnas tre typer av hemskolor definierade enligt följande:

(1) ”Flerfamiljshemskola” betyder utbildning av barn, främst av föräldrar eller vårdnadshavare till sådana barn, huvudsakligen i ett eller flera bostäder eller andra anläggningar, när sådana barn inte alla är relaterade till varandra som bror eller syster. En person ska fungera som en kontakt till utbildningsdepartementet för rapportering av anmälnings-och närvaroinformation för alla berörda familjer.

(2) ”Enfamiljshemskola” betyder utbildning av sitt eget barn(ren) främst av föräldrarna eller vårdnadshavarna till ett sådant barn(ren) huvudsakligen i sin egen bostad.

(3) ”Enfamiljshemskola samordnad med det lokala skolområdet” betyder utbildning av barn(ren) främst av föräldrarna eller vårdnadshavarna till sådant barn(ren) huvudsakligen i sin egen bostad med hjälp av en läroplan godkänd av den lokala föreståndaren eller den lokala föreståndaren. Den lokala föreståndaren ska skriftligen bestämma att studenten är eller kommer att få regelbunden och grundlig instruktion av studentens förälder eller vårdnadshavare i de ämnen som föreskrivs för statens offentliga skolor och på ett sätt som är lämpligt för barn i samma ålder och utvecklingsstadium.

§2704. Rapport från icke-offentliga skolor till institutionen
(A) alla personer som bedriver icke-offentliga skolor ska rapportera årets slut närvaroinformation till Utbildningsdepartementet årligen, på eller före juli 31, på sådana former som ska föreskrivas av utbildningsdepartementet.
(b) sådana personer ska också årligen, på eller före oktober 31, lämna in ett uttalande om elevregistrering från och med den sista skoldagen i September, på sådana formulär som föreskrivs av utbildningsdepartementet.

ytterligare Information för lagligt hemundervisning i Delaware

öppna en Homeschool (enfamilj eller flerfamilj)
det första steget i att öppna en homeschool är att begära en ddoe Identity Management System (IMS) kontoinloggning till icke-offentliga skolor ansökan på få din inloggningsinformation först. Du måste först skapa ett namn för din hemskola. Här är några exempel.

taggar: Delaware, hem skollagar i USA, hemundervisning lagar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.