Genomsnittlig uppgörelse när den träffas av en berusad förare

Ring (512) 246 2224 för att prata med advokater för RATTFYLLERIOLYCKOR gratis

rattfylleri orsakar tusentals skador i USA per år. Effekterna av att skadas av en berusad förare kan sträcka sig från fordonsskador till allvarliga eller permanenta skador och till och med dödsfall.

om du eller någon närstående har skadats i en bilolycka som orsakats av en rattfyllerist, Ring rattfylleri olycka advokater från Zinda Law Group på (512) 246-2224 för en kostnadsfri konsultation. Om vi inte kan nå en gynnsam lösning i ditt fall kommer du inte att vara skyldig oss någonting.

hur man beräknar värdet på din lösning

ersättningsbeloppet du kan söka för en olycka beräknas i allmänhet genom att lägga till dina ekonomiska skador och icke-ekonomiska skador tillsammans utöver eventuella straffskador som kan tilldelas i vissa fall.

ekonomiska skador inkluderar egendomsskador på ditt fordon-oavsett om det är kostnaden för att reparera ditt skadade fordon eller det verkliga marknadsvärdet på ditt fordon om det uppgick till olyckan. Medicinska kostnader inklusive eventuella kostnader för medicinska behandlingar och terapier, samt förlorade löner och förlust av intjäningsförmåga, ingår i beräkningen av ekonomiska skador.

icke-ekonomiska skador som du kan ha rätt till ersättning för inkluderar förlust av konsortieskador för förlust av sällskap av nära och kära samt smärta och lidande för att kompensera för fysiskt eller psykiskt trauma du kan ha lidit till följd av att du drabbats av den berusade föraren.

dessa faktorer är unika i alla fall, vilket innebär att värdet på varje fall vanligtvis är annorlunda, och eventuell kompensation kommer att baseras på en individuell beräkning som är unik för ditt fall.

faktorer som påverkar Genomsnittlig avräkning för Rattfylleriolycka

skadornas allvarlighetsgrad

svårighetsgraden av dina skador är ofta en viktig faktor för att bestämma det ersättningsbelopp du kan ha rätt till. Om du kan fastställa den berusade förarens ansvar för olyckan och dina skador kan du kanske söka ersättning för dina skador och din smärta och lidande.

typ av behandling

den typ av behandling du fått för dina skador är avgörande för att stödja svårighetsgraden av dessa skador. Dina journaler och vittnesmål från behandlande läkare kan visa att behandlingen du fick var nödvändig för att behandla dina skador och därmed underbygga dina påståenden om dessa sjukvårdskostnader och den resulterande smärtan och lidandet.

ledig tid

du kan också ha rätt till ersättning för eventuell ledig tid och din förlorade lön om du tvingades missa arbete på grund av skador orsakade av den berusade föraren. Dessutom kan du också söka ersättning för förlust av intjäningsförmåga om dina skador från bilolyckan permanent hindrar dig från att kunna utföra samma arbetsfunktioner eller tjäna så mycket som du gjorde före olyckan.

utgifter

förutom eventuella medicinska kostnader som du kan drabbas av för att behandla skador från bilolyckan, kan du också ha rätt till ersättning för andra utgifter, till exempel kostnaden för att reparera eller byta ut ditt skadade fordon. I vissa fall kan du också kunna driva ett krav på kostnaderna för att ta din rättegång till rättegång.

smärta och lidande

till skillnad från lättare kvantifierbara skador som medicinska räkningar kräver smärta och lidande en mer subjektiv beräkning. Medan varje fall är unikt tilldelas dessa skador i allmänhet för att kompensera ett offer för fysisk och psykisk smärta och lidande som orsakas av bilolyckan. På grund av den unika och subjektiva karaktären av smärta och lidande skador kan bosättningarna variera beroende på olika typer av skador, kombinationer av skador och hur olika människor kan reagera på dessa skador och vilken typ av trauma som drabbats av bilolyckan.

vem orsakade olyckan?

den berusade föraren som orsakade olyckan kan hållas ansvarig och ansvarig för dina skador orsakade av olyckan. Din rättegång kan dock också påverkas om du hade något fel för olyckan.

i stater som följer regler för bidragande vårdslöshet kan eventuella fel från din sida hindra dig från att söka ersättning. I andra stater som tillåter jämförande vårdslöshet kan ersättningen du kan ha rätt till helt enkelt minskas proportionellt till ditt fel. Om du var delvis ansvarig för att orsaka olyckan, kan du antingen inte söka ersättning alls, eller någon potentiell lösning kan minskas i proportion till ditt fel.

upprättande av ansvar

för att fastställa ansvaret för den berusade föraren måste advokater i allmänhet fastställa att den andra föraren var skyldig till sin klient: i allmänhet att utöva rimlig vård när han kör ett fordon. Därefter måste din advokat visa att föraren brutit mot denna vårdplikt. Din advokat kan bevisa detta brott genom att fastställa att föraren var berusad vid tidpunkten för olyckan eftersom föraren misslyckades med att utöva rimlig vård genom själva handlingen att köra berusad. Dessutom har många stater” vårdslöshet i sig ” lagar, som föreskriver att bevisa att den andra föraren var full kan uppfylla plikt och brott. Om inte den berusade föraren kan bevisa att en mellanliggande kraft kan ha orsakat olyckan, kan de hållas ansvariga för dina skador.

varför anlita en advokat?

att söka ersättning för dina skador kan ofta vara svårt utan hjälp av en erfaren advokat. Att söka ersättning eller få en gynnsam lösning kan ofta kräva grundlig utredning för att bevisa att den andra föraren var full vid olyckan samt att den berusade föraren orsakade din olycka och dina skador till följd av bilolyckan. Om du anlitar en advokat för att hjälpa dig att driva ett krav, kan din advokat hjälpa dig genom att genomföra en grundlig utredning och samla så mycket bevis som möjligt för att förbereda ditt ärende. Din advokat kan kämpa för att hjälpa dig att söka den ersättning du kan ha rätt till dig för dina skador orsakade av den berusade föraren.

hur man söker ersättning med en advokat

sök medicinsk behandling

det första du bör göra om du har varit inblandad i en bilolycka är att omedelbart söka medicinsk vård för att identifiera och behandla eventuella skador som du kan ha lidit till följd av att träffas av rattfyllerist. Genom att söka vård så snart som möjligt efter din olycka kan du inte bara behandla eventuella skador utan också samla in dokumentation för de skador du kan ha rätt till ersättning för från den berusade föraren.

kontakta en erfaren bilolycka advokat

om du har drabbats av en rattfyllerist, bör du konsultera en erfaren rattfylleri olycka advokat så snart som möjligt. Din advokat kan hjälpa dig att driva ett krav på den ersättning du kan ha rätt till för dina skador och skador som orsakats av din olycka. Efter att ha anställt en advokat för att hjälpa dig att driva ersättning kan din advokat samla så mycket bevis som möjligt för att bevisa att den andra föraren var full och är ansvarig för dina skador.

dokumentera bevisen

du bör börja dokumentera så mycket bevis som möjligt så snart som möjligt efter din olycka. När du har anlitat en advokat kan din advokat hjälpa dig att dokumentera dina skador genom att hålla detaljerade journaler och räkningar inklusive mediciner eller behandling som du fått för att behandla dina skador från den berusade körolyckan.

utredning av din advokat

din advokat kan också samla alla tillgängliga vittnesinformation, en kopia av polisrapporten, eventuella efterföljande domar som mottagits av den andra föraren för rattfylleri vid tidpunkten för olyckan, och all annan tillgänglig information som kan hjälpa din advokat bevisa ansvar. Med denna information kan din advokat först söka en lösning som kompenserar dig för dina skador.

förhandling

efter att ha grundligt undersökt olyckan och samlat bevis kan din advokat försöka förhandla om en uppgörelse med den berusade föraren eller den berusade förarens försäkringsbolag för din räkning. Din advokat kan börja med att använda bevis och information som erhållits från utredningen av olyckan för att bevisa den andra förarens berusning och ansvar för olyckan.

att skapa ett starkt fall och visa ansvar är ett viktigt första steg för att söka ersättning för dina skador och skador. Din advokat kan sedan använda dokumentationen av dina skador, sjukvårdskostnader och behandling, förlust av intjäningspotential, förlorade löner och smärta och lidande för att förhandla med föraren eller försäkringsbolaget för en gynnsam lösning.

under förhandlingsprocessen kan din advokat göra ett avvecklingserbjudande, följt av motförslag från föraren eller försäkringsbolaget. Förhandlingsprocessen fortsätter tills en gynnsam lösning nås av båda sidor, eller det kan avslutas utan en uppgörelse, och din advokat kan ta ditt ärende till rättegång.

i rättegången, din rattfylleri olycka advokat kan presentera ditt fall, försök att bevisa den andra föraren var berusad och orsakade olyckan och dina skador, och därför är ansvarig för att kompensera dig för dina skador och skador.

juridiska tidsgränser

om du har skadats av en berusad förare och söker ersättning för dina skador måste du se till att lämna in ditt krav innan preskriptionstiden löper ut. Denna tidsgräns varierar från stat till stat, med många stater som har en stadga för begränsningar på två år. Preskriptionstiden börjar löpa från dagen för din bilolycka orsakad av den berusade föraren.

berätta om ditt fall

om du har skadats i en bilolycka orsakad av en rattfyllerist, kan du ha rätt att söka ersättning. Våra advokater finns till hands för att ge en kostnadsfri konsultation och hjälpa dig att förstå din position bättre. Ring idag på 512 246 2224 för att prata med en advokat för rattfylleri idag.

möten med advokater endast efter överenskommelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.